LT EN PL

Naujienos

     UAB  Varėnos  pienelis – virš 100 rūšių pieno produktų gaminanti  įmonė, produkciją realizuojanti ne tik šalyje, bet ir  užsienio rinkose, vykdo projektą „UAB  Varėnos  pienelis  produktyvumo  didinimas, dalyvaujant  tarptautinėse  parodose“, projekto  Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0277. Projektas įgyvendinamas pagal  Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 38.874 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Projekto įgyvendinimo metu bendrovė  dalyvaus  svarbiose maisto pramonei tarptautinėse parodose, o tai kompleksinė galimybė susipažinti su tikslinių rinkų naujovėmis,  pritaikant jas įmonės veikloje, pristatyti savo prekinį ženklą ir gaminamą  produkciją  parodų dalyviams ir lankytojams bei sustiprinti produkcijos įvaizdį esamose ir  tikslinėse eksporto šalyse. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos  įmonės eksporto plėtrai, naujų, inovatyvių, aukštos kokybės produktų  kūrimui, padidintas įmonės bei jos gaminamos  produkcijos  žinomumas užsienyje. Įmonė,  dalyvaudama  numatytose  parodose  gaus  didelę  naudą  -  užsakymų  paketą produkcijai  bei  ilgalaikių  kontaktų  su  naujais pirkėjais užmezgimo  galimybę. Projektas ne tik sustiprins pareiškėjo pozicijas tikslinėse eksporto rinkose, bet ir pristatys Lietuvą, kaip kokybiškų  maisto produktų eksportuotoją.